Evenementen

Ontmoetingsavond op 29-09-2023
  Deze ontmoetingsavond wordt verzorgd door de Landelijke Gilde.
  Iedereen van harte welkom !
Ontmoetingsavond op 27-10-2023
Sint-Maartensfeest op 10-11-2023
  18u00 optocht met Sint-Maarten en kindjes met versierde bieten.18u30 Sint-Maartensfeestje in de tent met snoepdeling en prijsdeling voor de mooie bieten.
  Gratis chocolademelk en St. Maartenskoeken voor de kinderen. Muzikale opluistering door David Decoene.
  Je kunt een brief schrijven naar de Sint via onderstaande link.
  mailto:sint@hoogstade.be?SUBJECT=Een brief voor Sint-Maarten
Ontmoetingsavond op 24-11-2023
Ontmoetingsavond op 29-12-2023